FENIRAMA

Filtrační materiál FENIRAMA se používá jako filtrační náplň a slouží k úpravě vody pro snižování koncentrace  železa Fe, manganu Mn a niklu Ni v širokém rozsahu hodnot pH upravované vody.

Filtrační materiál FENIRAMA je tvořen zvláště vybranými a tříděnými zrny křemičitého písku, na který je speciální technologií fixována aktívní vrstva oxidu manganičitého MnO2.   

fenirama

Objednat můžete na:

Zeptat se na produkt