IONEX RESINEX KW-8

    Ionex Resinex KW-8 silně kyselý katex se používá jako filtrační náplň a slouží k úpravě vody bez obsahu desinfekčních prostředků pro její změkčení.

    Ionex Resinex KW-8 je kuličkový makropórezní zesíťovaný polystyren-divinylbenzenový kopolymer.

    ionex

    Objednat můžete na:

    Zeptat se na produkt