TECHNICKÝ LIST

SANOSIL Super 25 Ag

audiso

1. Výrobce a dodavatel:

Název:

Adresa:

IČ:

Eco-Aqua-Servis, s. r. o.

Bavorská 14/856, 155 00 Praha 5

267 35 547

Tel.:       +420 721 771 622

URL:      www.eascr.cz

E-mail:   eas@eascr.cz

2. Popis a použití

Sanosil Super 25 (spec. hm. 1,2 g/cm3) je desinfekční koncentrát (vysoký obsah peroxidu vodíku H2O2 s malým množstvím stříbra Ag) pro použití ve vodních systémech. Jeho vynikající účinnost je dosaženo již při malých dávkách, díky  čemuž  je  Sanosil  Super 25 Ag spolehlivým

produktem, ovšem pro své vlastnosti pouze pro profesionální uživatele. Ve velmi zředěném stavu je Sanosil Super 25 Ag zdravotně nezávadný a vhodný pro úpravu teplé i studené vody. V ideálním případě by dávkování  do  vodních  systémů mělo být prováděno proporcio-nálně. Sanosil Super 25 je vysoce koncentrovaný a jako nebezpečná látka podléhá zvláštním předpisům pro přepravu a skladování. Dodává se proto pouze pro profesionální použití, a protože mimo desinfekci je specifikován i jako prekursor výbušnin, je možný prodej pouze po písemném prohlášení zákazníka, že SANOSIL bude použit jen k určenému účelu. 

– desinfekce teplé vody a zařízení na její ohřev a rozvod – odstranění a prevence výskytu bakterií Legionella proporcionálním dávkováním Sanosilu, nejlépe přímo do teplé vody v závislosti na přítoku studené vody na ohřev. SANOSIL Super 25 Ag pro razantní desinfekci dávkování nejlépe přímo do teplé vody (dávkování na plný výkon dávkovacího čerpadla) 200 ‑300 g/m3 vody, po dosažení této koncentrace se teplé voda po přepnutí na proporcionální dávkování, odpouští na konci větví do konstantní teploty, následně se dávkování upraví pro běžný provoz na 30 g/m3. (pozn.: běžné koncentrace do 200 g/m3 jsou zjistitelné testovacími proužky SANOSTRIPS 200)

  • v kombinaci s čistícím roztokem DEKALKOR FM jednorázové čištění a desinfekce studní
  • sanitace technologických zařízení a potrubí úpraven vody

SANOSIL Super 25 Ag je velmi silná žíravina a má dráždivé účinky a navíc podporuje hoření, proto při manipulaci je třeba používat odpovídající osobní ochranné pracovní prostředky tj. ochranný oděv, zástěru, ochranný štít nebo brýle, rukavice a holínky. Při úniku smýt (naředit) velkým množstvím vody, v žádném případě neutírat textilií – setřeni Sanosilu v koncentrovaném stavu hadrem způsobí zahoření textilie!               

3. Balení a skladování

SANOSIL Super 25 Ag se dodává v PE UN kanystrech o objemu 25 l, (30 kg) a skladuje se v původních, dobře uzavřených obalech nejlépe při teplotách 5 – 25oC, na suchém místě s chemicky odolnou podlahou a vždy nad záchytnou jímkou. Kanystry se nesmí zakrývat, ve víčku jsou mikro otvory, kterými zvláště při vyšších teplotách uniká kyslík, při ucpání hrozí nafouknutí až prasknutí kanystru.   

 

Při dopravě podléhá pravidlům ADR:

UN 2014 Peroxid vodíku, vodný roztok, 5,1 (8), II, (E)